Přehled nejdůležitějších změn platných od 15. října 2018

 

Ø  Dotaci na zateplení domu či výměnu oken a dveří získáte i při provedení prací svépomocí, nejen s dodavatelskou firmou. Způsobilost výdajů je stanovena od 1. září 2018.

Ø  Úplnou novinkou je příspěvek na venkovní stínicí techniku. Požádat o něj můžete současně s dotací na zateplení. Výše podpory činí 500 nebo 1.000 Kč/m2 stíněné plochy dle způsobu ovládání.

Ø  Program nově podporuje výstavbu domů v nízkoenergetickém standardu. Novostavbu je třeba doplnit o systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperaci). Dotace 150.000,- Kč / nízkoenergetický rodinný dům.

Ø  Nově byl do podpory zahrnut fotovoltaický systém kombinovaný s tepelným čerpadlem, kdy je fixní výše dotace 150.000 Kč.

Ø  Podpora na plynové kondenzační kotle je navýšena až na 35.000 Kč.

Ø  Na zateplení a výměnu oken a dveří u jednoho rodinného domu přispíváme až 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 550.000 Kč.

Ø  Na zdroje energie a solární systémy přispíváme až 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 350.000 Kč.

Ø  Nově lze získat dotaci až 80.000 Kč na výměnu nevyhovujících kamen za ekologický zdroj vytápění bez nutnosti zateplení domu.

Ø  Dotační bonus za kombinaci dotace na výměnu kotle (z kotlíkových dotací) s dotací Nová zelená úsporám na zateplení domu je 20.000 Kč, za kombinaci s dotací na solární systémy získáte bonus 10.000 Kč.

Ø  Dokumenty k dotaci lze dokládat Fondu také v elektronické podobě přes webový informační systém programu, pro zrychlení komunikace budou akceptační dopisy zasílány žadatelům e-mailem.

Ø  Dále nebude nutné dokládat některé dokumenty (např. výpis z katastru nemovitostí, doklad o právní subjektivitě), žadatel je však povinen doložit doklad o vlastnictví bankovního účtu.