Dotace pro SVJ a bytové domy

IROP mimo bytové domy na území hlavního města v Praze

PANEL 2013+

NZU 2016 - pro bytové domy na území hlavního města v Praze