Prezentace na schůzi společenství vlastníků

Podpoříme Vás při prezentování záměru spoluvlastníkům v rámci SVJ nebo členům bytového družstva například formou prezentace na shromáždění.
 
Jsme schopni podpořit Vaše vize na těchto shromážděních. Odpovíme na veškeré dotazy z řad vlastníků k rekonstrukci, k financování, navazujícím stavebním pracím a pomůžeme Vám s hlasováním všech potřebných bodů vedoucí k úspěšné revitalizaci.