Projektová dokumentace

Projektová dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb.

Projektová dokumentace má být řešena na míru objektu a nikoli pouze od prkna, bez seznámení se s objektem.

Dokumentace, na kterých se podílíme jsou na míru a potřeby objektu. Řešíme vše komplexně a s vyzkoušenými a spolehlivými materiály.

Součástí projektové dokumentace je vždy slepý ( s nulovou cenovou položkou ) výkaz výměr pro nacenění stavby, kde definujeme plochy a přesné materiálové specifikace pro jediné možné opravdové porovnání předložených nabídek a samozřejmostí jsou také veškeré potřebné vyjádření dotčených orgánů, které jsou třeba pro realizaci staveb.