Připravíme pro Vás slepý ( s nulovou cenovou položkou ) výkaz výměr pro nacenění stavby, kde definujeme plochy a přesné materiálové specifikace.
 
Tento rozpočet je nezbytně nutný pro výběrové řízení, aby bylo možné porovnat předložené nabídky stavebních firem na realizaci díla.