Rubriky
Novinky

Kotlíková dotace- příjem žádostí byl ukončen 30. 9. 2020

Plzeňský kraj nyní nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva!

30.9.2020

Rubriky
Novinky

Novinky v podmínkách Nová zelená úsporám ve zkratce (platné od 15.října 2018 )

  • dotaci na zateplení domu či výměnu oken a dveří získáte i při provedení prací svépomocí, nejen s dodavatelskou firmou – nutno doložit doklad o nákupu materiálu, potvrzení od stavebního dozoru, fotografie
  • nově příspěvek na venkovní stínící techniku na oknech (venkovní rolety – žaluzie) na výši 500,- Kč / 1 m2 (u ručně ovládaných prvků) nebo ve výši 1.000,- Kč / 1 m2 (u elektrických inteligentně ovládaných prvků)
  • na zateplení a výměnu oken a dveří u jednoho rodinného domu je příspěvek až 50 % způsobilých výdajů, maximálně však 550 000 Kč
  • program nově podporuje výstavbu domů v nízkoenergetickém standardu. Novostavbu je třeba doplnit o systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperaci). Dotace 150 000 Kč / nízkoenergetický rodinný dům
  • nově lze získat dotaci až 80 000 Kč na výměnu nevyhovujících kamen za ekologický zdroj vytápění bez nutnosti zateplení domu
  • prodloužila se doba na realizaci dokončení stavby na 24 měsíců (původně to bylo 18 měsíců)

20.10.2018

Rubriky
Novinky

Nová zelená úsporám, výzva prodloužena do konce roku

23. říjen 2014

Příjem žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám se prodlužuje až do konce tohoto roku.

Rubriky
Novinky

Program podpory ozdravných pobytů pro děti z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

10. prosinec 2014

Zájemci z řad mateřských a základních škol mohou podávat žádosti o dotaci na ozdravné pobyty pro děti.

Rubriky
Novinky

Program podpory environmentálního prostředí ČR

10. prosinec 2014

Začíná příjem žádostí na projekty zaměřené na ekologickou výchovu, vzdělávání či poradenství v oblasti životního prostředí.

Rubriky
Novinky

Nová zelená úsporám – vyhlášená nová kontinuální výzva – nově na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody

21. 11. 2016 Nová zelená úsporám – vyhlášená nová kontinuální výzva – nově na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody. Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 9. ledna 2017 od 10 hod.

Rubriky
Novinky

Nová zelená úsporám nabídne dotace na zateplení svépomocí, výměnu kamen i kompletní vyřízení přes internet

Rubriky
Novinky

DEŠŤOVKA

Dotační titul DEŠŤOVKA – II.výzva – stále probíhá příjem žádostí o dotaci SFŽP. I v roce 2020 se budou rozdělovat miliony! Ke dni 22.3.2020 zbývá v dotačním programu Dešťovka pro žadatele stále ještě necelých 80. mil Kč.

Rubriky
Novinky

IROP 78.výzva – Energetické úspory v bytových domech

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) vyhlásil 12.1.2018 novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu. Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2.2.2018 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29.11.2019

Rubriky
Novinky

Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni 20. 5. 2019 provedl aktualizaci 78. výzvy „Energetické úspory v bytových domech III“

Revize posunuje datum ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020 a upravuje rovnici výpočtu hodnoty indikátoru 3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů