Rubriky
Novinky

Nová Zelená Úsporám

Ministerstvo životního prostředí v pátek představilo podmínky, za kterých bude možné žádat dotaci na opravu starší nemovitosti k bydlení, sám resort ji nazývá Oprav dům po babičce. Součástí žádosti bude majetkový test, lidé například nesmí vlastnit žádnou jinou nemovitost a v domě, kterého se dotace týká, musí mít trvalé bydliště.

Ministr životního prostředí Petr Hladík

Resort spouští programy Nová zelená úsporám (NZÚ) a právě Oprav dům po babičce – na bytové domy si lidé mohou posílat žádosti od 19. září, na rodinné domy o týden později od 26. září.

„Program (NZÚ) jsme rozšířili tak, aby motivoval všechny vlastníky rodinných i bytových domů k renovacím, které jim přinesou významné úspory, zvýší komfort jejich bydlení, přispějí k renovaci bytového fondu a v neposlední řadě se budou podílet na snižování celkové spotřeby energií a emisí skleníkových plynů na celorepublikové úrovni,“ řekl v pátek ministr životního prostředí Petr Hladík.

Trvalé bydlení deset let

U programu Oprav dům po babičce nesmí domácnost vlastnit žádnou další nemovitost určenou pro bydlení, tedy byt či dům. Pokud by domácnost vlastnila například les nebo pole, omezení se na ni podle ministra nebude vztahovat. Zároveň všichni členové domácnosti musí mít v podpořené nemovitosti trvalý pobyt a využívat ji k bydlení po dobu deseti let od dokončení projektu. Toto omezení se podle Hladíka nevztahuje na děti, které se v průběhu této doby osamostatní.

Za každé nezaopatřené dítě získá domácnost bonus 50 000 korun, tento bonus se vztahuje i na děti, které se narodí do roku 2030. Základní podpora v tomto programu je omezená na maximálně 50 procent přímých realizačních výdajů a zároveň na maximálně milion korun, žádat o ni mohou ekonomicky aktivní lidé. Dotace z Oprav dům po babičce se vyplácí předem a podporuje nejvyšší kategorii komplexního zateplení.

„Chci zdůraznit, že od ledna také bude ve verzi Oprav dům po babičce možnost si sáhnout na výhodný úvěr od stavebních spořitelen, tak jak jsme se na tom domluvili. U klasické NZÚ buďto mají finanční prostředky naspořené, nebo sahají po standardních bankovních produktech,“ řekl Hladík.

Ve standardní NZÚ jsou podporovány všechny kategorie zateplování, je tedy možné žádat o dotaci i na základní či dílčí zateplení. Na rozdíl od Oprav dům po babičce získají lidé peníze až po realizaci opatření. U obou podpor na rodinné domy platí, že domácnosti můžou získat bonusy pro znevýhodněné regiony, stejně jako bonusy za kombinace opatření. U NZÚ light se podle Hladíka nic nemění, připomněl, že tento program letní přestávku neměl.

Dotace na zateplení u bytových domů se liší podle typu žadatele, žádat si mohou osoby, společenstva vlastníků jednotek (SVJ), bytová družstva nebo obce. Pro fyzické osoby a obce platí, že dostanou podporu zpětně, SVJ a družstva získají prostředky předem.

U SVJ a bytových družstev mají žadatelé navíc nárok na bonus za nízkopříjmové domácnosti. V žádosti doloží, kolik nízkopříjmových domácností se v domě nachází, za každou vzniká nárok na bonus až 150 000 korun. „Nově mezi nízkopříjmové domácnosti zařadíme kromě seniorů, lidí pobírajících příspěvek na bydlení a hendikepovaných také ty, kteří pobírají přídavek na dítě. Do budoucna bychom tento parametr rádi přidali i do NZÚ light,“ řekl Hladík.

Změna by se do NZÚ light měla přidat při příští aktualizaci, kdy přesně to bude, ale neřekl.

zdroj:

ČTK. (2023, 8. září). K dotaci Oprav dům po babičce bude majetkový test – Novinky. Novinky.cz – nejčtenější zprávy na českém internetu. https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-k-dotaci-oprav-dum-po-babicce-bude-majetkovy-test-40443081

Rubriky
Novinky

Nová zelená úsporám, výzva prodloužena do konce roku

23. říjen 2014

Příjem žádostí o dotaci z programu Nová zelená úsporám se prodlužuje až do konce tohoto roku.

Rubriky
Novinky

Program podpory ozdravných pobytů pro děti z oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

10. prosinec 2014

Zájemci z řad mateřských a základních škol mohou podávat žádosti o dotaci na ozdravné pobyty pro děti.

Rubriky
Novinky

Program podpory environmentálního prostředí ČR

10. prosinec 2014

Začíná příjem žádostí na projekty zaměřené na ekologickou výchovu, vzdělávání či poradenství v oblasti životního prostředí.

Rubriky
Novinky

Nová zelená úsporám – vyhlášená nová kontinuální výzva – nově na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody

21. 11. 2016 Nová zelená úsporám – vyhlášená nová kontinuální výzva – nově na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody. Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 9. ledna 2017 od 10 hod.

Rubriky
Novinky

Nová zelená úsporám nabídne dotace na zateplení svépomocí, výměnu kamen i kompletní vyřízení přes internet

Rubriky
Novinky

DEŠŤOVKA

Dotační titul DEŠŤOVKA – II.výzva – stále probíhá příjem žádostí o dotaci SFŽP. I v roce 2020 se budou rozdělovat miliony! Ke dni 22.3.2020 zbývá v dotačním programu Dešťovka pro žadatele stále ještě necelých 80. mil Kč.

Rubriky
Novinky

IROP 78.výzva – Energetické úspory v bytových domech

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (ŘO IROP) vyhlásil 12.1.2018 novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech. Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu. Podporovaná opatření a výše podpory jsou stejná jako v 37. výzvě Energetické úspory v bytových domech II., ovšem byly provedeny změny, které významně zjednodušují podání žádosti o podporu a následnou administraci projektu. Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2.2.2018 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 29.11.2019

Rubriky
Novinky

Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni 20. 5. 2019 provedl aktualizaci 78. výzvy „Energetické úspory v bytových domech III“

Revize posunuje datum ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020 a upravuje rovnici výpočtu hodnoty indikátoru 3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů

Rubriky
Uncategorized

Aktuality

Zde budou psané veškeré nové příspěvky, tj. veškeré aktuality, změny, novinky. Vše bude rozdělené do jednotlivých rubrik, abyste mohli co nejefektivněji vyhledávat a být tak v obzoru všem novinkám a aktualitám na trhu.