Rubriky
Novinky

Nová zelená úsporám nekončí

Novou zelená úsporám – čekají od září výrazné změny. Dotace budou dostupné pro více domácností, cesta k penězům se zjednoduší a program nově nabídne prostředky i na výměnu nejstarších plynových kotlů za tepelná čerpadla. Příjem žádostí za současných podmínek skončí 30. června 2023, ve vylepšené podobě se opět otevře od září.

21.4.2023

Rubriky
Novinky

Nová vlna kotlíkových dotací se blíží!

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Vyhlášení výzev v jednotlivých krajích: nejpozději do 30. 6. 2023
Příjem žádostí kraje postupně spustí od léta.

Dotována bude výměna starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší emisní třídy.
Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021
Max. výše dotace: až 95 % výdajů

Oprávnění žadatelé – vlastníci rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů – starobní a invalidní důchodci, domácnosti pobírající příspěvky na bydlení (ostatní domácnosti mohou žádat v NZÚ).

21.4.2023

Rubriky
Novinky

Podpora plynu končí i v Nové zelené úsporám

V souladu s plány EK a ČR na posílení energetické bezpečnosti a snížení závislosti na dodávkách ruského plynu přistupujeme k úpravě podmínek pro čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám. Stejně jako u kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti dochází i v tomto programu k zásadnímu omezení podpory plynového vytápění. Změny se dotknou rodinných i bytových domů a jsou platné od 1. dubna 2022.

Základní úprava se týká podpory výměn neekologických kotlů, ty nebude již možné nahradit plynovým zdrojem. Instalace nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem (u bytových domů navíc kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn a hybridní tepelné čerpadlo) tak bude podpořena pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

U bytových domů skončí 30. dubna 2022 podpora výměn stávajících plynových zařízení.

V oblasti výstavby nových nízkoenergetických budov budou od 1. července 2022 vyjmuty z podpory novostavby využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod. Omezení se ale nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která vyžívají uvedená paliva.

Změny platí od 1. dubna 2022, netýkají se tedy žádostí podaných do 31. března 2022, pro něž platí dosavadní podmínky platné do tohoto data.

1.4.2022

Rubriky
Novinky

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022

Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Vyměnit si kotel s dotací budou mít i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5.

Neváhejte a kontaktujte nás. Máme 100% úspěšnost s vyřízením žádostí a o vše se Vám rádi postaráme.

12.11.2021

Rubriky
Novinky

Příjem žádostí v další etapě programu Nová zelená úsporám 2021+ (NZÚ) byl zahájen

Hlavní novinky

  • podpora bytových domů i mimo Prahu (dosud spadaly pod IROP)
  • zvýšení max. míry podpory na 60 % u rodinných a 50 % u bytových domů
  • navýšení jednotkových dotací
  • výhodné bonusy při kombinaci opatření (více než 90.000,- Kč u rodinných domů a více než 120.000,- Kč u bytových domů)
  • hospodaření s dešťovou vodou jako nová oblast podpory (dosud jako samostatný program Dešťovka)
  • rozšíření podpory výměny zdrojů tepla
  • zjednodušení a rozšíření podpory FVE (propojení s elektromobilitou)
  • dotovány i trvale obývané rekreační objekty
  • plná elektronizace – elektronické podání žádosti včetně dokumentů, online komunikace (už žádné papírování).

11.10.2021

Rubriky
Novinky

POSLEDNÍ ŠANCE VYUŽÍT KOTLÍKOVOU DOTACI V PLZEŇSKÉM KRAJI !!!

Plzeňský kraj začne znovu přijímat žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva!

Žádosti budou přijímány od 1. 6. 2021 do vyčerpání alokace.

Ukončení příjmu žádostí: 30.11.2021

Do programu přibyde 15 milionů Kč, což pokryje přibližně 120 – 150 žádostí.

NEVÁHEJTE A VYUŽIJTE POSLEDNÍ ŠANCI ZÍSKAT SVÉ PENÍZE ZPĚT.

13.3.2021

Rubriky
Novinky

Rekonstrukce bytových domů – podpora z programu Nová zelená úsporám (NZÚ)

V průběhu roku 2021 dojde k rozšíření podpory rekonstrukce bytových domů na území celého Česka, čímž dojde ke zpřehlednění systému podpory (nyní je podpora rekonstrukce bytových domů zaměřená jen na Prahu, pro ostatní regiony je podpora poskytována z Integrovaného regionálního operačního programu, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj).

22.1.2021

Rubriky
Novinky

Získejte dotace na nový výtah a nový bezbariérový vstup

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu  – Bytové domy bez bariér

Zahájení příjmu žádostí: 15. ledna 2021

Datum ukončení příjmu žádostí: 9. dubna 2021

Výzva je zaměřena na podporu odstraňování bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu a výstavbu osobních výtahů v domech se čtyřmi a více nadzemními podlažími, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

15.1.2021

Rubriky
Novinky

78. výzva dotačního programu IROP skončila – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III

Po úvodním poměrně pomalém čerpání peněz ze 78. výzvy dotačního programu IROP pro rekonstrukce bytových domů se zájem o dotace zvýšil natolik, že koncem listopadu 2020 došlo k vyčerpání alokované částky a ukončení této výzvy.

29.11.2020

Rubriky
Novinky

Kotlíková dotace- příjem žádostí byl ukončen 30. 9. 2020

Plzeňský kraj nyní nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva!

30.9.2020