1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Dešťovka

NZÚ - bytové domy - Dešťovka

Kdo může žádat o podporu:

  • vlastník stávajícího bytového domu
  • stavebník nového bytového domu
  • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
  • pověřený vlastník jednotky
  • nabyvatel nové bytové jednotky
  • osoba, které svědčí právo stavby

Termín výzvy:

  • zahájení příjmu žádostí: 12. října 2021
  • ukončení příjmu žádostí: 30. června 2025 nebo do vyčerpání alokace

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v bytových domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody.

 

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory (Kč)
Zálivka

Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku.

Pouze pro stávající domy.

30 000 + 3 500 * x
Zálivka + WC

Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku.

Pro stávající domy i domy ve výstavbě.

50 000 + 3 500 * x + 3 500 * b
Šedá voda

Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady.

Pro stávající domy i domy ve výstavbě.

70 000 + 3 500 * b
Šedá voda +

Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku.

Pro stávající domy i domy ve výstavbě.

90 000 + 3 500 * x + 3 500 * b
  odborný posudek (projektová dokumentace – pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda+ 15 000
x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů.
b = počet napojených bytových jednotek do systému.

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu nádrže, respektive na počet napojených bytových jednotek.

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a veškeré dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu. Získáme pro Vás finanční podporu z prostředků Evropské unie.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.