1. Hlavní stránka
 2. »
 3. NZÚ – Bytové domy...

NZÚ - bytové domy - nákup bytu

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • koupi bytové jednotky v novostavbě bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností.

Kdo může žádat o dotaci:

 • fyzická osoba – první nabyvatel (osoba kupující bytovou jednotku v domě od stavebníka, který dům řádně dokončil)

Výše dotace:

 • Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy kupovaného bytu, nejvýše 200 000 Kč.
 • Dotaci nelze kombinovat s podporou na jiná opatření.

Jak požádat o dotaci:

 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Základní podmínky Programu:

 • Dotace je určena pro bytové domy na území celé ČR.
 • Vztahuje se pouze na byty v bytových domech, které splňují parametry pro podoblast B.1 dle Závazných pokynů pro žadatele.
 • Podpora se poskytuje pouze na byt v bytovém domě, u něhož byla stavba povolena po 30. 7. 2019 (včetně).
 • K převodu vlastnictví (dle data uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí) musí dojít v době do 24 měsíců od kolaudace či udělení souhlasu s jeho užíváním.
 • Podporu může získat stejný žadatel pouze 1x za dobu trvání programu.
 • Dotace nemůže být poskytnuta, pokud již byla čerpána dotace na výstavbu předmětného bytového domu.