1. Hlavní stránka
 2. »
 3. NZÚ – Bytové domy...

NZÚ - bytové domy - výstavba

Kdo může žádat o dotaci:

 • stavebník, který podporovanou stavbu řádně dokončí, a to jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak právnická osoba

Ukončení příjmu žádostí:

 • vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • změnu již dokončeného bytového domu, který před zahájením rekonstrukce kritéria pasivního domu nesplňoval.

Výše dotace:

 • Fixní částka 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části bytového domu.
 • Podpora může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů na všechna opatření, maximálně 15 % celkových výdajů na výstavbu.

Co dalšího s výstavbou bytového domu je podporováno:

 • Výstavbu zelené střechy částkou 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Centrální a decentrální systémy využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody, fixní dotace ve výši 5 000 Kč / připojenou bytovou jednotku.
 • Zpracování odborného posudku, dozorovou činnost a měření průvzdušnosti obálky budovy až do výše 70 000 Kč.
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1).
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

Základní podmínky Programu:

 • Dotace je určena pro bytové domy na území celé ČR.
 • Opatření musí provádět dodavatel s příslušným oprávněním
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a veškeré dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu. Získáme pro Vás finanční podporu ze státního rozpočtu.