1. Hlavní stránka
 2. »
 3. NZÚ – Bytové domy...

NZÚ - bytové domy -
- výstavba a nákup bytové jednotky

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • Výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • Nákup bytové jednotky v novém bytovém domě

Kdo může žádat o dotaci:

 • Žadatelem o podporu na výstavbu bytového domu může být pouze jeho první vlastník. Prvním vlastníkem se rozumí stavebník, který dům řádně dokončil.
 • Žadatelem u nákupu bytové jednotky v novém bytovém domě může být pouze fyzická osoba v pozici prvního nabyvatele bytové jednotky, která bytovou jednotku zakoupila od prvního vlastníka bytového domu, a to za předpokladu, že k převodu vlastnictví dojde v době do 24 měsíců od data dokončení stavby, uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí.

Termín výzvy:

 • Zahájení příjmu žádostí: 12. října 2021
 • Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2025 nebo do vyčerpání alokace

Výše dotace:

 • Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150.000,- Kč na bytovou jednotku.

Co dalšího s výstavbou bytového domu je podporováno:

 • Zpracování odborného posudku (projektová dokumentace, energetický posudek, technický dozor stavby) podpora 70.000,- Kč.
 • Pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla – dotace 45.000,- Kč/dobíjecí bod
 • Výsadba stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví, popř. dlouhodobém užívání žadatele, navazujících na bytový dům nebo ve společně užívaných plochách vnitrobloků – výše dotace 2.500,- Kč/ks (listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru 10cm a více)
 • Publicitu projektu – Příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o realizaci a financování projektu z prostředků Evropské unie formou plachty – podpora 5.000,- Kč a štítku – podpora 2.500,- Kč
 • Výstavba zelených střech– podpora ve výši 700 – 1.000,- Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy.
 • Centrální systém pro využití tepla z odpadních vod – podpora 15.000 Kč / připojenou bytovou jednotku.

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a veškeré dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu. Získáme pro Vás finanční podporu z prostředků Evropské unie.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.