1. Hlavní stránka
 2. »
 3. NZÚ – Bytové domy...

NZÚ - bytové domy - zateplení a zdroje

Kdo může žádat o podporu:

 • vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. V průběhu roku 2021 dojde k rozšíření podpory i pro ostatní regiony.

O podporu na instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily lze žádat pro bytové domy v rámci celé ČR.

Ukončení příjmu žádostí:

 • vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
 • solární termické systémy,
 • fotovoltaické systémy,
 • řízené větrání s rekuperací tepla,
 • pořízení a instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla (kategorie M1).

Výše dotace – zateplení:

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší podporu získáte.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, jsou předepsané výsledné úspory energie na základě příslušného výpočtu odborníka.
 • Dotace může dosáhnout až 40 % celkových způsobilých výdajů.

Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2)
Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 510 680
Střechy 450 600
Výplně otvorů 1 500 2 000
Podlahy na terénu 600 800
Stropy a ostatní konstrukce 240 320

Podoblasti A.0 – A.2 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické parametry budovy po provedení dotovaných úprav.

Výše dotace – efektivní využití zdrojů energie:

Jednorázová fixní částka:

 • 7 000 Kč až 30 000 Kč na bytovou jednotku na výměnu zdroje energie,
 • 9 000 Kč na bytovou jednotku na solární termické systémy,
 • 15 500 Kč na kWp na fotovoltaické systémy,
 • 24 00030 000 Kč na bytovou jednotku na systém řízeného větrání s rekuperací tepla,
 • 45 000 55 000 Kč za instalovanou dobíjecí stanici.

Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 40 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 30 % celkových způsobilých výdajů.

Co dalšího je podporováno:

Spolu se zateplením bytového domu můžete také žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku (projektová dokumentace, energetické hodnocení budovy) a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 40 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Výstavbu zelené střechy – fixní dotace ve výši 800 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy.

Spolu s podporou efektivního využití zdrojů můžete žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 15 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Využití tepla z odpadní vody – maximálně 5 000 Kč na bytovou jednotku.

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a veškeré dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu. Získáme pro Vás finanční podporu ze státního rozpočtu.