1. Hlavní stránka
  2. »
  3. NZÚ – Rodinné domy...

NZÚ - Rodinné domy - dešťovka

Kdo může žádat o podporu:
         • vlastník stávajícího rodinného domu
         • stavebník nového rodinného domu
         • nabyvatel nového rodinného domu
         • osoba, které svědčí právo stavby

Termín výzvy:
         • zahájení příjmu žádostí: 12. října 2021
         • ukončení příjmu žádostí: 30. června 2025 nebo do vyčerpání alokace

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

Podpora se poskytuje na opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v rodinných domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody.

Výše podpory v oblasti podpory D – Dešťovka:

Označení podporovaných opatření

Podporovaná opatření

Výše podpory (Kč)

Zálivka

Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku.

  • pouze pro stávající domy

20 000 + 3 500 * x 

Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč.

Zálivka + WC

Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku.

  • pro stávající domy i domy ve výstavbě

30 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč.

Šedá voda

Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady.

  • pro stávající domy i domy ve výstavbě

60 000

Šedá voda+

Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku

  •   pro stávající domy i domy ve výstavbě

70 000 + 3 500 * x

Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 105 000 Kč.

 

odborný posudek (projektová dokumentace – pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda+

5 000

x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů.

Maximální výše podpory je stanovena jednotkovou fixní výší podpory na vybraný instalovaný systém a součinem jednotkové výše podpory na m3 objemu nádrže.

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a veškeré dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu. Získáme pro Vás finanční podporu z prostředků Evropské unie.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.