1. Hlavní stránka
 2. »
 3. NZÚ – Rodinné domy...

NZÚ - Rodinné domy - nákup

Kdo může o dotaci žádat:

 • žadatelem může být pouze fyzická osoba a zároveň první nabyvatel rodinného domu (osoba kupující dokončený dům od stavebníka, který dům řádně dokončil)

Ukončení příjmu žádostí:

 • vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • na nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace:

 • Jednorázová částka 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy – viz tabulka níže),
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Požadované parametry budovy

Sledovaný parametr Označení [jednotky] Podoblast podpory B.1 Podoblast podpory B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 20 ≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 90 ≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U
[W.m-2.K-1]
≤ Upas ≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W.m-2.K-1]
≤ 0,22 ≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h-1]
≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max
[°C]
≤ 27 °C ≤ 27 °C
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] ano ano

Co dalšího spolu s koupí rodinného domu je podporováno:

 • Výstavbu zelené střechy částkou 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém (napojené odběrné místo – výtok, např. sprcha). Podporovat lze až 3ks těchto zařízení. Druhou variantou jsou systémy centrální s dotací až 35 000 Kč.

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a veškeré dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu. Získáme pro Vás finanční podporu ze státního rozpočtu.