1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Energetické studie

Energetické studie

Energetické studie – energetickou studii by měl chtít každý bytový dům, který přemýšlí o rekonstrukcích a zeteplení objektu.

Energetická studie je nástrojem, který Vám stanový na základě Vašich spotřeb a dle vyhlášky optimální variantu pro zateplení všech potřebných konstrukcí na Vašem domě tak, aby byla maximální účinnost úspor energií a na objektu, ale také nevznikly žádné problémy s nedostatečnou tloušťkou izolantů. Důležitým výstupem energetické studie je roční úspora energií vyjádřená v Kč a Gj při provedení navržených opatření. Jedná se o reálnou úsporu, protože studie vychází z vašich spotřeb za energie a nákladů na ně vynaložených.