IROP - Integrovaný regionální operační program
Příjem žádostí byl ukončen 29. 11. 2020

Výzva č.78 energetické úspory v bytových domech

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 2.února 2018 do 29. listopadu 2019. 

Ukončení příjmu žádostí: 29.11.2020


Oprávnění žadatelé:

Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících; bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.

Na co je možné žádat dotaci:

Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

Výše podpory:

  • u projektů, kde dosáhne výše energetické úspory 20-40% je poskytována podpora ve výši 30% způsobilých výdajů
  • u projektů, kde dosáhne výše energetické úspory více jak 40% je poskytována podpora ve výši 40% způsobilých výdajů