1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Technický dozor

zajištění technického dozoru a koordinátora bezpečnosti stavby

Technický dozor investora je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. nařízen u staveb, které čerpají finance z veřejných rozpočtů a jako zhotovitel je provádí stavební podnikatel. Tuto povinnost stavební zákon ukládá stavebníkovi.
Technický dozor šetří váš čas, zajistí kvalitní provádění prací, ohlídá dodavatele díla, aby dodržoval technologické postupy, používal kvalitní materiály a plnil podmínky stanovené smlouvou o dílo. Navrhuje v průběhu provádění stavby i úsporná opatření, lepší technická řešení a snaží se o to, aby vaše stavba byla realizována v maximální kvalitě. Sleduje celý průběh stavby včetně finančního a zajistí, že fakturace vašeho dodavatele odpovídá provedeným pracím, rozpočtu a fakturované práce jsou provedeny kvalitně.
Technický či stavební dozor je vaše pravá ruka při výstavbě, hájí vaše zájmy, šetří váš čas i peníze. Nikdy by neměl TDI doporučit stavební firma. TDI by vždy měl pracovat pro Vás, nikoli pro stavební firmu.