1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Kotlíková dotace

Kotlíková dotace

 

Podpora plynu končí i v Nové zelené úsporám

V souladu s plány EK a ČR na posílení energetické bezpečnosti a snížení závislosti na dodávkách ruského plynu přistupujeme k úpravě podmínek pro čerpání dotací z programu Nová zelená úsporám. Stejně jako u kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti dochází i v tomto programu k zásadnímu omezení podpory plynového vytápění. Změny se dotknou rodinných i bytových domů a jsou platné od 1. dubna 2022.

Základní úprava se týká podpory výměn neekologických kotlů, ty nebude již možné nahradit plynovým zdrojem. Instalace nového plynového kondenzačního kotle nebo tepelného čerpadla s plynovým pohonem (u bytových domů navíc kombinovaná výroba elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn a hybridní tepelné čerpadlo) tak bude podpořena pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.

U bytových domů skončí 30. dubna 2022 podpora výměn stávajících plynových zařízení.

V oblasti výstavby nových nízkoenergetických budov budou od 1. července 2022 vyjmuty z podpory novostavby využívající pro vytápění nebo ohřev vody zdroj určený ke spalování fosilních paliv, včetně zemního plynu, LPG, olejů, uhlí, uhelných briket, koksu apod. Omezení se ale nevztahuje na připojení ke stávajícím soustavám zásobování teplem, která vyžívají uvedená paliva.

Změny platí od 1. dubna 2022, netýkají se tedy žádostí podaných do 31. března 2022, pro něž platí dosavadní podmínky platné do tohoto data.

Kdo může žádat o podporu:
     • vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, tedy rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě nebo trvale obývaného rekreačního objektu

Kritériem pro určení, kdo může využít dotaci pro domácnosti s nižším příjmem, je výše průměrného čistého příjmu na člena domácnosti, která v roce 2020 nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně:
      • sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek
      • domácnosti složené pouze z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebudou muset dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
      • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč

Modelové příklady:
       • Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí: rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x 170 900 Kč), tzn. každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
       • Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x 170 900 Kč), tzn. mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.
       • Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi: rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně.
       • Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku: dohromady mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x 170 900 Kč).

Za co můžete nevyhovující kotel vyměnit?
Bude podporována výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za:

      : Plynový kondenzační kotel – max.výše dotace 100.000,- Kč
      : Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže – max.výše dotace 130.000,- Kč
      : Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – max.výše dotace 130.000,- Kč
      : Tepelné čerpadlo – max.výše dotace 130.000,- Kč

Podpora bude poskytována na výměny realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Pokud nepatříte mezi nízkopříjmové domácnosti, můžete využít program Nová zelená úsporám, který je administrován na Státním fondu životního prostředí – další info na záložce NAŠE SLUŽBY – Dotace pro rodinné domy.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.