1. Hlavní stránka
  2. »
  3. Panel 2013+

Program panel 2013+

Úvěrový program Panel 2013+ je poskytován Státním fondem rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytových domů. Řídí se Nařízením vlády č. 468/2012 Sb. Program je vhodný pro žadatele, kteří nesplňují podmínky pro vstup do programu Nová zelená úsporám – tj. zejména pro majitele bytových domů, kteří modernizací nesplní minimální předepsanou výši energetických úspor, nebo chtějí provádět opravy a modernizace, které se energetických úspor netýkají.

Cíle programu

Prodloužení životnosti bytového domu, snížení jeho energetické náročnosti a zvýšení standardu bydlení – opravy poruch domů zateplení, opravy a modernizace společných prostor a úpravy v bytech. Důraz je kladen na komplexnost oprav. Výčet konkrétních možností, na co je možné úvěr získat, naleznete v informacích o programu.

Pro koho je program určen?

Pro vlastníky bytových domů – družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, města, obce. Jsou podporovány bytové domy bez rozlišení technologie výstavby (panelové, cihlové) na území celé ČR.
Panel 2013+ je program úvěrový.

Podmínky podpory:

 
  • výše úvěru až do 90 % rozhodných výdajů
  • splatnost:10, 20 a 30 let
  • úroková sazba

a) do 10 let referenční sazba EU, minimálně však 0,75 %,

b) do 20 let referenční sazba EU, minimálně však 0,75 % + 1 % p. a.,

c) do 30 let referenční sazba EU, minimálně však 0,75 % + 2 % p. a.

 
  • úvěry jsou poskytovány v režimu de minimis
Nízká úroková sazba, fixace po celou dobu splácení, žádné další poplatky za mimořádné splátky nebo předčasné splacení úvěry patří k dalším výhodám programu.