1. Hlavní stránka
 2. »
 3. NZÚ – Rodinné domy...

NzÚ - Rodinné domy - výstavba

Kdo může o dotaci žádat:

 • vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, jak fyzické osoby, tak právnické osoby

Ukončení příjmu žádostí:

 • vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • výstavbu nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • odborný posudek a měření průvzdušnosti obálky budovy,
 • stavbu zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod.

Výše dotace

 • Jednorázová částka 150 000, 300 000 nebo 450 000 Kč (podle dosažených energetických parametrů budovy – viz tabulka níže),
 • Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla více využívající energií z obnovitelných zdrojů.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů.

Požadované parametry budovy

Sledovaný parametr Označení [jednotky] Podoblast podpory B.0 Podoblast podpory B.1 Podoblast podpory B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 20 ≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 120 ≤ 90 ≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U
[W.m-2.K-1]
≤ Urec ≤ Upas ≤ Upas
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W.m-2.K-1]
≤ 0,7*Uem,N ≤ 0,22 ≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h-1]
≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max
[°C]
≤ 27 °C ≤ 27 °C ≤ 27 °C
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [-] ano ano ano

Co dalšího je podporováno:

 • Výstavbu zelené střechy částkou 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Nejvýše však 15 000 Kč na jeden dům.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy částkou 35 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu III.

Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje.

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a veškeré dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu. Získáme pro Vás finanční podporu ze státního rozpočtu.