1. Hlavní stránka
 2. »
 3. NZÚ – Rodinné domy...

NzÚ - Rodinné domy - výstavba nebo nákup nového rodinného domu

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • výstavbu rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností,
 • nákup rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností

Kdo může žádat o dotaci:

 • Žadatelem o podporu na výstavbu rodinného domu může být pouze jeho první vlastník. Prvním vlastníkem se rozumí stavebník, který dům řádně dokončil.
 • Žadatelem u nákupu nového rodinného domu může být pouze fyzická osoba v pozici prvního nabyvatele rodinného domu, která dům zakoupila od prvního vlastníka rodinného domu, a to za předpokladu, že k převodu vlastnictví dojde v době do 24 měsíců od data dokončení stavby uvedeného v zápisu v katastru nemovitostí.

Termín výzvy:

 • zahájení příjmu žádostí: 12. října 2021
 • ukončení příjmu žádostí: 30. června 2025 nebo vyčerpáním alokace

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.

Výše dotace:

 • Podpora je poskytována formou fixní dotace
  • ZÁKLAD – Dům s nízkou energetickou náročností – 200.000,- Kč/dům
  • PASIV – Dům s velmi nízkou energetickou náročností – 350.000,-/dům
  • PASIV plus – Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie – 500.000,- Kč/dům

Co dalšího s výstavbou nebo nákupem nového domu je podporováno:

Zpracování odborného posudku (projektová dokumentace, energetický posudek, technický dozor stavby a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy) – 35.000,- Kč
Pořízení a instalace dobíjecích stanic pro elektromobily – 30.000,- Kč/dobíjecí bod
Dešťovka – více info na záložce NAŠE SLUŽBY – Dotace pro rodinné domy
Výstavba zelených střech 700 – 1.000,- Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy.
Pořízení a instalace nového systému pro využití tepla z odpadní vody včetně jejich příslušenství a zapojení                                                                                : centrální systém 50.000,- Kč
            : decentrální systém 5.000,- Kč/odběrné místo (max. 15.000,- Kč)

Zajistíme pro Vás kompletní administraci a veškeré dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k žádosti o podporu. Získáme pro Vás finanční podporu z prostředků Evropské unie.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.